Erkam Akademi II. Altın Medya Okulu

Temel Eğitimler

-Yeni Medya (Ebubekir Kalkan)

Düşünce Metodolojisi (Halid Serhan)

-Medya Okur Yazarlığı (M.Lütfi Arslan)

-Fotoğrafçılık (H.İbrahim Kurucan)

-Diksiyon ve Güzel Konuşma (Selahaddin Kocaaslan)

Yeni Medya Atölyesi

-Web Tasarımı

-Görselliğin Dili (Semih Taneri)

-Sosyal Medya Yönetimi (İbrahim Özkahya)

Kısa Film Atölyesi

-Filmlerin Psikanalitik İncelemesi (Muhammet Türkyılmaz)

Yazarlık Atölyesi

-Editörlük (Salih Zeki Meriç)

-Yazarlık (Süleyman Ragıp Yazıcılar)

-Röportaj ve Mülakat (Salih Yüzgenç)

8 Hafta sonunda her atölye bir “çıktı” sağlayacaktır.

Fotoğrafçılık Atölyesi

-Fotoğraf Teknikleri (Halil İbrahim Kurucan)